Dnia 13.01.2016r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PKS OLIMPIA.  W związku z wcześniej złożoną rezygnacją z  funkcji Prezesa Klubu przez pana Jana Kaczorowskiego dokonano nowego wyboru Prezesa klubu. W wyniku głosowania Prezesem PKS Olimpia został dotychczasowy Z-ca Prezesa, trener judo pierwszej klasy – Janusz Radtke.