Relacja z dnia wczorajszego ze spotkania OZ Judo dotycząca konkursu!

Pisma: http://oz-judo.pl/artykuly/2013/relacja-audio-z-nadzwyczajengo-zebrania-zarzadu-ozj-z-dnia-11-12-2013-r/

Nagrana relacja: http://oz-judo.pl/wp-content/uploads/2013/12/812_0003.wma