Wszystkich sympatyków PKS Olimpia prosimy o pobranie odpowiedniego formularza ze strony, zapoznanie się z nim, uzupełnienie (edytowanie)  oraz przesłanie jako wiadomość mailową na adresy: komunikacja.spoleczna@wielkopolska.policja.gov.pl orazprezydent@um.poznan.pl

Prosimy o pomoc rodziców, judoków oraz wszystkich, którym los PKS Olimpia nie jest obojętny! Zachęcamy również do dopisania kilku słów od siebie. Prosimy o pomoc!

Formularz dla rodziców: prosba dla rodzicow

Formularz dla trenujących: prosba dla zawodnikow

Sympatyków PKS Olimpia, którzy nie są rodzicami ani trenującymi prosimy o spersonalizowanie formularza (usunięcie pierwszego akapitu i napisanie kilka słów od siebie).