Zawodniczki i zawodnicy oraz rodzice Poznański Klub Sportowy Olimpia w związku z przedłużeniem przerwy w treningach i zajęciach rekreacyjnych dla dzieci z elementami judo do Świąt Wielkanocnych oraz mając na celu zwiększenie Waszej codziennej aktywności  i kreatywności sportowej i artystyczne ogłasza dwa konkursy.

Celem pierwszego konkursu jest zaproponowanie zestawu ćwiczeń, który można będzie wykonywać bezpiecznie w warunkach domowych. Zestawy ćwiczeń winne być zaproponowane dla dowolnej grupy wiekowej 3-5 lat, 6-9 lat, 10-12 lat oraz 13 i starszych.

Czas trwania propozycji ćwiczeń dla grupy 3-5 lat i 6-9 lat powinien trwać około 30 min. Dla starszych grup około 60 min. Zestawienia ćwiczeń mogą być poparte rysunkami, zdjęciami lub filmem.

Celem drugiego konkursu jest wykonanie rysunków lub dowolnej pracy artystycznej pod tytułem „Moje Judo”. Propozycja konkursu jest skierowana dla grup wiekowych 3-5 lat, 6-9 lat, 10-12 lat oraz 13 i starszych. Prace artystyczne winne być opisane imieniem, zaznaczeniem grupy wiekowej oraz imieniem trenera prowadzącego zajęcia. Ilość wykonanych rysunków przez dziecko jest dowolna.

Liczymy na Waszą kreatywność, ale pamiętajcie, że ćwiczenia muszą być możliwe do samodzielnego wykonania oraz bezpieczne. Za najciekawsze propozycje ćwiczeń i prac artystycznych przewidziane są nagrody rzeczowe i upominki.

Wszystkie propozycje ćwiczeń i prac artystycznych będą prezentowane na stronie internetowej Poznańskiego Klubu Sportowego Olimpia.(www.judo-poznan.pl ) Zestawy ćwiczeń i prace artystyczne należy przesyłać w postaci zdjęć kolorowych o pojemności do 10 MB na adres email: kontakt@judo-poznan.pl z tytułem Konkurs. Konkurs jest otwarty do Świąt Wielkanocnych. Wyniki konkursu będą podane po wznowieniu treningów i zajęć rekreacyjnych.

Na wszelkie pytania dotyczące konkursu oraz innych spraw związanych z działalnością Klubu udzielają trenerzy prowadzący zajęcia.

Mariusz Groński