Mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Zarząd Poznańskiego Klubu Sportowego OLIMPIA informuje o zawieszeniu treningów i zajęć sportowych od 29 marca do 9 kwietnia 2021r. O wznowieniu treningów i zajęć sportowych Poznański Klub Sportowy Olimpia poinformuje niezwłocznie w osobnym komunikacie. Jednocześnie Klub  informuje, że wszyscy trenerzy są dostępni pod telefonami  i pocztą elektroniczną.

Zarząd

PKS Olimpia