Poznański Klub Sportowy OLIMPIA informuje, że w dniu 29 września odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Poznańskiego Klubu Sportowego OLIMPIA, na którym ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres 2016-2019. Wale Zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz dokonało wyboru nowych władz na nową kadencję w następującym składzie;
Zarząd Poznańskiego Klubu Sportowego OLIMPIA:
1. Michał Pokrywka – Prezes Zarządu
2. Mariusz Groński – Członek Zarządu
3. Maciej Nędzyk – Członek Zarządu
4. Dariusz Liberski – Członek Zarządu
5. Janusz Radtke – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
1. Robert Bojański – Członek
2. Agnieszka Kuleczka – Członek
3. Józef Musidlak – Członek

Nowy Zarząd bardzo dziękuje za owocną pracę ustępującemu Zarządowi w składzie:
1. Janusz Radtke – Prezes Zarządu
2. Mariusz Groński – Wiceprezes Zarządu
3. Józef Musidlak – Członek Zarządu
4. Jan Kaczorowski – Członek Zarządu
5. Jarosław Kaczorowski – Członek Zarządu
6. Agnieszka Kuleczka – Członek Zarządu
oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:
1. Maciej Nędzyk – Przewodniczący
2. Grażyna Ziałacka