Zarząd Poznańskiego Klubu Sportowego Olimpia

–           Janusz Radtke Z-ca Prezesa Zarządu (aktualnie kieruje pracami Zarządu klubu),

–           Józef Musielak (Członek Zarządu – Sekretarz),

–           Jarosław Kaczorowski (Członek Zarządu ds. Administracyjno-Finansowych),

–           Mariusz Groński (Członek Zarządu ds. Szkoleniowo – Sportowych),

–           Arkadiusz Pisanko  (Członek Zarządu),

–           Robert Bojański (Członek Zarządu).

Komisje

  • Rewizyjna:

–           Bernard Kujawa (Przewodniczący Komisji),

–           Andrzej Konieczny (Z-ca Przewodniczącego Komisji),

–           Maciej Nędzyk (Członek Komisji).

 

  • Komisja Sportowa:

–           Mariusz Groński (kieruje pracami komisji, prowadzi programy finansowe w sporcie,        odpowiedzialny za szkolenie w kat. sportowej Młodzicy),

–           Michał Pokrywka (odpowiedzialny za szkolenie kadry klubu),

–           Maciej Nędzyk (odpowiedzialny za szkolenie kat. sportowej Dzieci),

–           Joanna Buczel (prowadzi szkolenie dzieci młodszych),

–           Grażyna Ziałacka (prowadzi szkolenie dzieci młodszych).