Wywiad w Radio Blue FM z 15 listopada 2013r dotyczący wypowiedzenia umowy najmu sali przez Prezesa Towarzystwa Sportowego OLIMPIA- Pana Krzysztofa Dziamskiego.

Magda Sobczak rozmawiała z trenerem Januszem Radtke (W-ce Prezesem PKS OLIMPIA) i członkinią grupy marketingowo – medialnej Anną Radtke Heintze.

Pani Magdzie Sobczak serdecznie dziękujemy za zaproszenie do studia.

Więcej informacji na ten temat można odnaleźć na naszym profilu Facebookowym (nie trzeba posiadać konta, żeby przeczytać): http://www.facebook.com/PKS.Olimpia