• zajęcia judo trwają 90 minut,
  • obowiązuje nauczanie wg programu Polskiego Związku Judo,
  • dzieci i młodzież zdają na stopnie kyu i dan,
  • dzieci i młodzież uczestniczącą w treningach sportowych obowiązują aktualne badania lekarskie (Wojewódzka Przychodnia Sportowo Lekarska),
  • dzieci i młodzież posiada aktualne licencje sportowe Polskiego Związku Judo,
  • udział w zawodach sportowych jest istotną częścią programu szkolenia,
  • ćwiczących obowiązują zasady kultury judo oraz szacunku do przeciwnika/ partnera (zasady fair play).

 

Czy judo jest doskonałym sportem dla chłopców i dziewczynek? – wywiad z trenerem Mariuszem Grońskim i judoczką Kingą Kosterą.

Dlaczego warto ćwiczyć judo? – wywiad z trenerem Maciejem Nędzykiem i judoczką Weroniką Nędzyk.

 

Młodzi judocy o judo – wywiad w Radio Merkury.